Jako programiści mamy wpływ na środowisko

26.04.2020

Emisja dwutlenku węgla to nie tylko domena ciężkiego przemysłu czy transportu.
Coraz większa produkcja danych i powszechność wykorzystania Internetu w każdym obszarze życia powodują, że technologie teleinformacyjne mają nie mniejszy udział we wpływie na środowisko co wspomniane wcześniej obszary.
A my jako programiści możemy przyczyniać się do tego jak ten udział będzie się kształtował.